Aktuellt

Studenter som kommit in på konsthögskolor.

Av de studenter som avslutade utbildningen 2018 kom 50% vidare till konsthögskolor. De skolor de kom vidare till var; Konsthögskolan i Malmö, Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn, Konstfack Stockholm, Kungl. Konsthögskolan(Mejan) i Stockholm.

Av de studenter som avslutade utbildningen 2017 kom 50 % vidare till konsthögskolor. De skolor de kom vidare till var; Konsthögskolan i Malmö, Konsthögskolan i Bergen, Konsthögskolan i Umeå, Kungl. Konsthögskolan i Stockholm(Mejan), Konstfack Stockholm.