Aktuellt

Studenter som kommit in på konsthögskolor 2016

Av de studenter som avslutade utbildningen 2016 kom 58 % vidare till konsthögskolor i Sverige och övriga Europa. De skolor de kom vidare till var, Konsthögskola i Malmö, Konsthögskolan i Helsingfors, Konsthögskolan i Wien, Konsthögskolan i Köpenhamn, Konsthögskolorna i Norge samt Mejan i Stockholm. Av de 58 % kom många in på flera konsthögskolor.

Av samtliga studenter på skolan kom 36 % vidare på konsthögskolor. 

Statistiken har sett ut på detta vis under många många år.