Aktuellt

Studenter som kommit in på konsthögskolor 2017

Av de studenter som avslutade utbildningen 2017 kom 50 % vidare till konsthögskolor. De skolor de kom vidare till var, Konsthögskola i Malmö, Konsthögskolan i Bergen, Konsthögskolan i Umeå, Konsthögskolan i Stockholm/Mejan, samt Konstfack.