Ansökan

Ansökan är stängd. Välkommen att söka våren 2022.

Ansökan till läsåret 2021 är nu stängd.

joshua7n.jpg

Behörighetskrav

Den som söker ska ha genomgått gymnasieskola, gymnasiesärskola, motsvarande utbildning eller kan på annat sätta bedömas kunna tillgodogöra sig utbildningen. Med samlade betygsdokument, kursintyg och arbetsintyg ska samtliga sökande styrka sin behörighet.

 Ansökan är nu stängd.

 

 

Länk till ansökan. 

 

Anmälningsavgift för antagna elever, om du blivit antagen och tackar ja till platsen.

Efter besked om antagning ska en anmälningsavgift på 2000 kronor sättas in på skolans plusgiro senast: 5 juni 2021. Denna summa dras sedan från terminsavgiften för hösten 2021. Termnisavgiften är 8000:-/termin - 16 000:-/läsår

Plusgiro: 448 28 89-5 Stiftelsen Pernbys målarskola

 

Tips inför ansökan.

Visa en blandning mellan teckningar, måleri och eget arbete. Max 6 arbetsprover. Varje arbetsprov kan innehålla flera bilder. Se ansökningssidan.

Teckna det du ser omkring dig i vardagen. Teckna ett porträtt eller ett självporträtt. Teckna gärna flera versioner av samma motiv i blyerts eller i kol. Gör några snabba teckningar och någon där du arbetat längre och mer noggrannt.

Måla förbehållslöst från verkligheten. Det kan vara något i ditt hem, ett stilleben, ett landskap. Men det kan också vara porträtt eller självporträtt.

Ha med några exempel på eget arbete, material valfritt. Det kan vara målningar, objekt, skulpturer, video eller teckningar. 

Självklart kan du söka med bara eget arbete.

Vi ser gärna en bredd i dina arbetsprover för att få en rättvis bild av det du intresserar dig för och vilka kunskaper du har.