Ansökan

Ansökan för 2023 är öppen till kl 23.00 den 22 maj

Välkommen att ansöka. OBS! Ansökan stänger kl 23.00, 22 maj 2023

joshua7n.jpg

Behörighetskrav

Den som söker ska ha genomgått gymnasieskola, gymnasiesärskola, motsvarande utbildning eller kan på annat sätta bedömas kunna tillgodogöra sig utbildningen. Med samlade betygsdokument, kursintyg och arbetsintyg ska samtliga sökande styrka sin behörighet.

Länk till ansökan.

 

Anmälningsavgift för antagna elever, om du blivit antagen och tackar ja till platsen.

Efter besked om antagning ska en anmälningsavgift på 2000 kronor sättas in på skolans plusgiro senast: 1 juni 2023. Denna summa dras sedan från terminsavgiften för hösten 2023. Termnisavgiften är 8000:-/termin - 16 000:-/läsår

 

Plusgiro: 448 28 89-5 Stiftelsen Pernbys målarskola OBS ANSÖKNINGSAVFIFT BETALAS I ANSÖKAN INTE TILL PLUSGIROT 

 

Tips inför ansökan.

Visa en blandning mellan teckningar, måleri och eget arbete. Max 6 arbetsprover. Varje arbetsprov kan innehålla flera bilder. Se ansökningssidan.

Måla eller teckna gärna från verkligheten. Det kan vara något i ditt hem, ett stilleben, ett landskap. Men det kan också vara porträtt eller självporträtt.

Valfria material. Det kan vara målningar, objekt, skulpturer, video eller teckningar. 

Vi ser gärna en bredd i dina arbetsprover.