Antagna till konsthögskolor

Elever antagna till konsthögskolor 2007

Följande av våra elever har, våren 2007, kommit in på konsthögskolor. Vi gratulerar med värme och stolthet.

Från årskurs 1:
Clara Gesang -> Konsthögskolan, Stockholm samt Konsthögskolan, Malmö

Från årskurs 2:
José David Hildebrand -> Konsthögskolan Valand, Göteborg samt Konsthögskolan, Umeå
David Larsson -> Konsthögskolan, Stockholm samt Konstfack, Fri konst, Stockholm
Ida Lennartsson -> Kunstakademiet, Oslo samt Konstfack, Keramik och glas, Stockholm
Vanja Lindberg -> Konsthögskolan, Stockholm