Antagna till konsthögskolor

Elever antagna till konsthögskolor 2002

Följande av våra elever – och före detta elever har, våren 2002, kommit in på konsthögskolor. Vi gratulerar med värme och stolthet.

Från årskurs 1:
Camilla Ericsson -> Konsthögskolan, Stockholm
Michele Masucci -> Konsthögskolan, Stockholm
Krister Paleologos -> Konsthögskolan, Stockholm

Från årskurs 2:
Angela Duran -> Konstfack - Fri konst och Konsthögskolan, Stockholm
Joakim Heidvall -> Konsthögskolan, Stockholm

Tidigare elever:
Per Olov Stenborg -> Konsthögskolan, Stockholm (gick ut Pernbys målarskola 2000)
Henrik Stenberg -> Konstfack: Fri konst (gick ut Pernbys målarskola 1999)
Sofi Lardner-Häggström -> Valand, Göteborg (gick ut Pernbys målarskola 2001)