Antagna till konsthögskolor

Elever antagna till konsthögskolor 2003

Följande av våra elever har, våren 2003, kommit in på konsthögskolor. Vi gratulerar med värme och stolthet.

Från årskurs 2:
Lina Bjereld -> Konsthögskolan, Stockholm
Louise Dorph -> Konsthögskolan, Stockholm
Erica Eriksson -> Kunstakademiet, Trondheim
Lovisa Ivenholt -> Konsthögskolan, Stockholm
Magnus Martinsen -> Kunstakademiet, Trondheim
Johan Mattsson -> Statens kunstakademi, Oslo