Antagna till konsthögskolor

Elever antagna till konsthögskolor 2004

Följande av våra elever - och före detta elever har, våren 2004, kommit in på konsthögskolor. Vi gratulerar med värme och stolthet.

Från årskurs 2:
Karin Edvall -> Konsthögskolan, Stockholm
Malin Holmberg -> Konsthögskolan, Stockholm
Memona Khamara -> Listahaskoli Islands (Konsthögskolan), Reykjavik, Island
Emma Stålberg -> Kunstakademiet, Trondheim
Hanna Wiklund -> Konstfack, Fri konst, Stockholm samt Konsthögskolan, Umeå & Kunstakademiet, Trondheim
Emma Österman -> Statens kunstakademi, Oslo

Tidigare elever:
Thomas Auran -> Konstfack, Fri konst, Stockholm (gick ut Pernbys målarskola 2001)
Thomas Forsberg -> Konsthögskolan, Stockholm (gick ut Pernbys målarskola 2000)
Nicklas Gahnström -> Statens kunstakademi, Oslo (gick ut Pernbys målarskola 2001)
Jaya Karlsson -> Konstfack, Textil, Stockholm (gick ut Pernbys målarskola 2002)