Antagna till konsthögskolor

Elever antagna till konsthögskolor 2006

Följande av våra elever har, våren 2006, kommit in på konsthögskolor. Vi gratulerar med värme och stolthet.

Från årskurs 2:
Linda Bäckström -> Konsthögskolan, Stockholm
Martin Christiansen -> Konsthögskolan, Stockholm samt Konstfack, Fri konst, Stockholm
Celie Eklund -> Konsthögskolan, Malmö
Jens Lind -> Kunstakademiet, Trondheim
Jwan Yosef -> Konstfack, Fri konst, Stockholm samt Konsthögskolan, Malmö