Antagna till konsthögskolor

Elever antagna till konsthögskolor 2011

Följande av våra elever har, våren 2011, kommit in på konsthögskolor.

Jacob Holmberg -> Konsthögskolan i Stockholm
Malin Larsson -> Konsthögskolan Umeå
Johanna Ljungberg -> Konstfack Konst
Malin Floryd Welin -> Konstfack Glas och Keramik
Philip Person -> Konsthögskolan Bergen Norge
Carl Johan Wirsell -> Konsthögskolan Düsseldorf
Theodor Walldius -> Konsthögskolan Köpenhamn
Gabriel Bott Andersteth (gick ut Pernbys 2010) -> Kosthögskolan Köpenhamn
Benjamin Walfridsson -> Futuregames Stockholm
Wim Wiklund -> Arkitekthögskolan Stockholm