Antagna till konsthögskolor

Elever antagna till konsthögskolor 2012

 

Elever som kommit in på Konsthögskolor 2012.

Erika Bergström - årskurs 2, Konstfack Konst Stockholm
Andreas Franzen - årskurs 2, Konsthögskolan Malmö
Agnes Gällhagen - årskurs 2, Kosthögskolan Valand Göteborg
Sara Sjölin - årskurs 1, Konsthögskolan Köpenhamn
Minda Andrén - årskurs 2, Konsthögskolan Wien
Tom Botwid - årskurs 2, Konsthögskolan Berlin
August Ranelid - årskurs 2, Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam