Antagna till konsthögskolor

Elever antagna till konsthögskolor 2010

Följande av våra elever har, våren 2010, kommit in på konsthögskolor.

Från årskurs 1:
Kalle Enok Lindmark -> Konsthögskolan Valand, Göteborg samt Konsthögskolan, Malmö

Från årskurs 2:
Emma Rolén -> Konsthögskolan, Stockholm samt Konsthögskolan, Umeå
Shida Shahabi -> Konsthögskolan, Stockholm 
Marcus Wikström -> Konsthögskolan Valand, Göteborg samt Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam
Katrin Westman -> Konsthögskolan Valand, Göteborg samt Konsthögskolan, Umeå
Malin Nordin -> Kunsthøgskolen i Bergen
Gabriel Bott Anderstedt -> Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam
Henning Danielsson Feldreich -> Konsthögskolan Valand, Göteborg