Historia

Historia – och vem är nu denna Pernby?

Pernbys målarskola har en lång och brokig historia.

ÅkePernby.jpg
Otte Sköld drev, sedan början av 1920-talet, tillsammans med danska och norska konstnärer målarskolan Academie Scandinave i Paris. Hemkommen till Sverige, startade han, tilllsammans med Åke Pernby, Otte Skölds målarskola. Året var 1929. Tjugo år senare, 1949, övertogs ledningen av Åke Pernby. Namnet ändrades till det nuvarande; Pernbys målarskola. Skolan var, jämsides med Isaac Grünewalds målarskola, den mest betydelsefulla konsnärliga grundutbildningen i Sverige.

BorjeA-02-580.jpg

Börje Axelson övertog och drev skolan från 1976 fram till sin död, 1992. Under en kort tid övertogs rektorskapet av Börjes son Viktor. Därefter följde Birgitta Seipel. Sedan 2001 är Charlotte Hellstadius rektor.

En mängd olika konstnärer har arbetat som lärare på skolan. Numera är en del av personalen före detta elever.

Lokalerna är delvis de samma, än idag. Den ursprungliga ateljén på 4 trappor, med delvis bibehållen inredning, används idag huvudsakligen av förstaårselever. Namnet har ingen sett någon egentlig anledning att ändra på.

Skolan var från början en ren målarskola och har alltid fungerat som en plantskola för fortsatta studier på konstnärlig högskoleutbildning. Genom åren har många elever fortsatt på Konstakademien (nuvarande Konsthögskolan, Stockholm). Under senare år har många av skolans elever fortsatt på olika konsthögskolor i Skandinavien.

Tidigare fanns en vilja att framhäva traditionen och historien. Idag är situationen delvis en annan. Undervisningen, såväl synen på konst, är annorlunda. Trots detta finns ändå en tydlig kontinuitet och på många sätt en levande tradition. Tidigare elever återvänder som lärare och föreläsare. Delar av samma scenografi används till modelluppställningar; såväl 1948 som idag.

Lärare genom åren - ett axplock:

Otte Sköld, Åke Pernby, Birgitta Seipel, Lasse Persson, Bill Carlson, Håkan Blomkvist, Hans Lublin, Stig Pettersson, Ingemar Nygren, Fred Salmson, Olle Bauman, Thomas Henriksson, Mia Vendel, Karin Maria Jönsson, Lars Grandin.

Elever - ett mycket litet axplock:

Thage Nordholm, Torsten Andersson, Beppe Wolgers, Marie Louise Ekman, Ebba Hammarsköld, Max Walter Svanberg, Christer Strömholm, Torsten Renqvist, PO Ultvedt, Anna Hoffman-Bang, Lars O. Eriksson, Meta Isaeus Berlin, Olle Borg, Karin-Maria Jönsson, Tomas Renström, Thomas Henriksson, Charlotte Hellstadius, Anna Kraitz, Kristoffer Nilsson, Saskia Holmkvist, Magnus Liistamo, Stina Stigell, Juri Markkula, Magnus Monfeldt och många, många, fler.

För vidare läsning:

Skolan har publicerat en liten, illustrerad, skrift: "Pernbys målarskola - en liten historik" (2001). Den kan, på begäran, skickas mot 11:- i portoavgift. Den kan även laddas ned som PDF.

Artikel: Expressen, 11 November 1945