Lärare

Martin Karlsson Tebus, Lärare

Arbetar idébaserat och dokumentärt, ofta i teknikerna teckning och måleri. Har studerat på Kungliga konsthögskolan, Idun Lovén och Basis.

Martin Tebus.JPG  

www.martinkarlsson.net