Lokaler och aktivitet

Skolans Lokaler

Skolans lokaler ligger i centrala Stockholm. Lokalerna inryms på två våningsplan, i tre olika lokaler, i ett hus från sekelskiftet.

Ettorna arbetar tillsammans i en stor ateljé på 4 trappor.

Modelluppstallning-4.jpg

F och E.jpg 

Tvåorna arbetar i individuella bås och mindre ateljélokaler på 4 trappor, 1 trappa och över gården. De roterar och byter plats tre gånger per läsår.

Josebas-580.jpg

P1040212.jpg