Studiemedel

Studiemedel och finansiering

Elever på Pernbys målarskola är berättigade till studiebidrag och studielån (lån vid tjugo års ålder) samt medlemskap i SSCO (Stockholms Studentkårers Centralorganisation)

Enligt regeringsbeslut har antalet studiestödsberättigade terminer innan högskolestudier minskats från sex till fyra terminer. Det innebär att du som inte tagit några studiemedel söker till första året. Du som har tidigare konststudier och två terminer kvar kan söka till första eller andra året.

För mera information om studielån och studiemedel: Centrala Studiemedelsnämnden

Elevavgift

Skolan tar ut en elevavgift på 8000 kronor per termin. Elever är berättigade till extra studiemedel som täcker avgiften.

Reducering av elevavgift medges ej för frånvaro.