Om Pernbys målarskola

Pernbys målarskola.

Pernbys målarskola är en tvåårig fristående konstskola med huvudsaklig inriktning på måleri och teckning. Skolans syfte är att erbjuda en grundläggande konstnärlig utbildning som ger ett fundament för fortsatta högskolestudier eller eget självständigt konstnärskap.

Pano-hoger-vitram-240.jpgPernbys är en liten skola med totalt 25 elever fördelade på två årskurser. Det innebär en tät och nära dialog mellan eleverna och lärarna. Det finns tid till ingående samtal om elevernas individuella arbete vare sig det handlar om modellmåleri eller egen, fri gestaltning.

Första året arbetar eleverna mycket med att måla och teckna modell, men även med egen gestaltning. Det andra året domineras av arbete utifrån egna idéer. Lärarna är alla yrkesverksamma konstnärer och undervisar en veckodag var. Det innebär att undervisningen präglas av en stor variation av konstnärliga idéer och inriktningar. Vi har seminarier i teckning, materiallära och kontinuerliga studier i konsthistoria och konstteori. Vi bjuder in olika konstnärer som gästlärare och föreläsare. Andraårseleverna har egna ateljéer i samma hus och arbetar mer självständigt med egen gestaltning, men har tillgång till att måla och teckna modell. Andra året kännetecknas av stor variation mellan elevernas sätt att arbeta. Trots att måleri brukar vara det dominerande mediet så väljer många att arbeta med skulptur, installationer och video.

Pernbys målarskola ligger centralt i Stockholm, i vackra och funktionella ateljéer. Lokalerna är uteslutande till för elevernas behov. Vi uppmuntrar eleverna att vara på skolan och arbeta så mycket som möjligt utöver ordinarie skoltid. Varje elev har tillgång till skolans lokaler på kvällar och helger. En förutsättning för detta är god närvaro under ordinarie skoltid. Vi saknar en regelrätt verkstad, vilket delvis begränsar möjligheter till skulpturalt arbete (gips, metall etc.).

Studier på Pernbys målarskola är krävande. Den stora friheten ställer höga krav på självdisciplin, flit och engagemang. Enligt vår erfarenhet krävs en stor individuell arbetsinsats för en framgångsrik studietid.

Skolan erhåller statsbidrag och står under Myndigheten för yrkeshögskolans tillsyn.

 

Studietid - Läsåret 2016-2017

• Höstterminen 2016: 22 augusti - 8 januari 2017 • Måndag - Fredag: 09.00 - 16.30

• Vårterminen 2017: 9 januari 2017 - 28 maj 2017 • Måndag - Fredag: 09.00 - 16.30