Om Pernbys målarskola

Pernbys målarskola är en tvåårig fristående konstskola med huvudsaklig inriktning på måleri,teckning och visuell gestaltning. Skolans syfte är att erbjuda en grundläggande konstnärlig utbildning som ger ett fundament för fortsatta högskolestudier eller ett eget självständigt konstnärskap.

JohanG:interiör 2.jpg

Pernbys målarskola ligger centralt i Stockholm, i vackra och funktionella ateljéer. Formatet med totalt 25 studenter fördelade på två årskurser möjliggör en unik kontakt och kontinuitet i dialogen mellan studenterna och lärarna.

 Under det första året arbetar studenterna mycket med att teckna och måla modell. Men redan under den första terminen börjar arbetet med egen gestaltning. Under det andra året arbetar man utifrån egna idéer. 

På Pernbys är alla lärare yrkesverksamma konstnärer och de undervisar en veckodag var. Undervisningen präglas av en stor variation av konstnärlig kompetens. 

I undervisningen ingår även seminarier och projekt i teckning, materiallära och färglära men även studier i konsthistoria och konstteori. 

Skolan bjuder kontinuerligt in olika konstnärer som gästlärare och föreläsare. Studenterna i årskurs två har egna ateljéer i samma hus och arbetar självständigt med egen gestaltning, men har tillgång till att måla och teckna modell. 

Andra året kännetecknas av stor individuell variation mellan studenternas sätt att arbeta. Trots att måleri brukar vara det dominerande mediet så väljer många att arbeta med skulptur, foto, installationer och video.

Lokalerna är uteslutande till för studenternas behov. Vi uppmuntrar studenterna att vara på skolan och att arbeta så mycket som möjligt utöver ordinarie skoltid. Varje student har tillgång till skolans lokaler på kvällar och helger. En förutsättning för detta är god närvaro under ordinarie skoltid. Vi saknar en regelrätt verkstad, vilket delvis begränsar möjligheter till skulpturalt arbete (gips, metall etc.).

Studier på Pernbys målarskola är krävande. Den stora friheten ställer höga krav på självdisciplin, flit och engagemang. Enligt vår erfarenhet krävs en stor individuell arbetsinsats för en framgångsrik studietid.

Skolan erhåller statsbidrag och står under Myndigheten för yrkeshögskolans tillsyn

Studietider 2023 -2024

 

• Vårterminen 9 januari 2023 - 26 maj 2023  • Måndag - Fredag: 09.00 - 16.30  

• Höstterminen 14 augusti 2023 - 5 januari 2024  • Måndag - Fredag: 09.00 - 16.30

• Vårterminen 8 januari 2024 - 24 maj 2024  • Måndag - Fredag: 09.00 - 16.30