Ansökan

Ansökan till läsåret 2019-2020

Man ansöker till skolan med skriftlig ansökan och lämnar in arbetsprover senare. Man kan söka både till första och andra året, men det är svårare att komma in direkt till andra året. Dels är antalet platser, i regel, begränsat. Vidare krävs förkunskaper eller tidigare utbildning.

joshua7n.jpgBehörighetskrav

Den som söker ska ha genomgått gymnasieskola, gymnasiesärskola, motsvarande utbildning eller kan på annat sätta bedömas kunna tillgodogöra sig utbildningen. Med samlade betygsdokument, kursintyg och arbetsintyg ska samtliga sökande styrka sin behörighet.

Om man söker och blir antagen till första året, går man vidare till det andra året om man uppfyllt minst 80 % närvaro.  

Ansökan

Skriftlig ansökan görs på särskild blankett. Ladda hem ansökningsblankett eller kontakta oss för att få ansökningshandlingar hemskickade.

Skriftlig ansökan samt kopior på gymnasiebetyg och/eller kursintyg, arbetsintyg skall vara skolan tillhanda: Måndag den 20 maj 2019. OBS! ARBETSPROVERNA LÄMNAS tisdag den 21 maj kl 10.00-18.00

Ansökníngsavgift

Ansökningsavgiften är 150:- Insätt på plusgiro nr 448 28 89-5 senast 20 maj 2019.  Glöm ej skriva avsändarens namn.

Arbetsprover

Sex Arbetsprover i valfri teknik, varav några gärna får vara teckningar, ska inlämnas på skolan:

Arbetsproverna ska vara märkta med namn och adress. Målningar och teckningar ska vara monterade på kartong eller spännram. En kartong med flera bilder räknas som ett arbetsprov.

Rekommendationer om arbetsprover

Vanligtvis är kartongerna i storleken 100x70 cm. Vi accepterar dock både större och mindre.

Vi rekommenderar att man använder styva kartonger som står upprätt då de lutas mot vägg. Det bästa är styv, vit eller grå, kartong.

I regel är det bättre att visa mer än mindre. Man kan vara frestad att endast visa det allra bästa man har, men då kan underlaget bli alldeles för litet för oss att ta ställning till.

En ansökan med arbetsprover måste inte se ut på ett speciellt sätt. Man bör söka med det som intresserar en, det som är representativt för vad man gör. Den kan, exempelvis, bestå av enbart teckningar.

Vi tar även mot arbetsprover på andra media; film på CD/DVD etc.

Vi föredrar alltid original före färgutskrifter av målningar och teckningar.

Vi vill inte ha arbeten större än ca. 150x100 cm. Vi vill inte heller ha in stora skulpturer. I sådana fall är det bättre att söka med fotografier.

Datum för arbetsprover Inlämning av arbetsprover: Tisdag 21 maj 2019 kl.10.00-18.00.

Med post insända arbetsprover ska vara skolan tillhanda senast: 17 maj 2019.

Arbetsproverna ska hämtas: Fredag 24 maj 2019 kl 10.00-18.00.


– eller återsändes på begäran, mot postförskott, OBS! endast om du kryssat för det i ansökan.

Skolan åtar sig inget ansvar för inlämnade arbetsprover. Vi kommer behandla arbetsproverna varsamt, men tar inte ansvar för eventuella skador. Arbetsprover som ej hämtas eller begärt återfås per postförskott kastas.

Besked

Besked om antagning lämnas senast: 27 maj 2019.

Anmälningsavgift för antagna elever

Efter besked om antagning ska en anmälningsavgift på 2000 kronor sättas in på skolans plusgiro senast: 3 juni 2019. Denna summa dras sedan från terminsavgiften för hösten 2019. Termnisavgiften är 8000:-/termin - 16 000:-/läsår

Plusgiro: 448 28 89-5 Stiftelsen Pernbys målarskola