Ansökan

Ansökan är förlängd till måndag 23 maj kl 18.00

Pga att hemsida hade tekniska fel 20 maj förlänger vi sista chansen att ansöka till måndag 23 maj kl 18.00

joshua7n.jpg

Behörighetskrav

Den som söker ska ha genomgått gymnasieskola, gymnasiesärskola, motsvarande utbildning eller kan på annat sätta bedömas kunna tillgodogöra sig utbildningen. Med samlade betygsdokument, kursintyg och arbetsintyg ska samtliga sökande styrka sin behörighet.

Länk till ansökan.

 

Anmälningsavgift för antagna elever, om du blivit antagen och tackar ja till platsen.

Efter besked om antagning ska en anmälningsavgift på 2000 kronor sättas in på skolans plusgiro senast: 1 juni 2022. Denna summa dras sedan från terminsavgiften för hösten 2022. Termnisavgiften är 8000:-/termin - 16 000:-/läsår

Plusgiro: 448 28 89-5 Stiftelsen Pernbys målarskola

 

Tips inför ansökan.

Visa en blandning mellan teckningar, måleri och eget arbete. Max 6 arbetsprover. Varje arbetsprov kan innehålla flera bilder. Se ansökningssidan.

Måla eller teckna gärna från verkligheten. Det kan vara något i ditt hem, ett stilleben, ett landskap. Men det kan också vara porträtt eller självporträtt.

Valfria material. Det kan vara målningar, objekt, skulpturer, video eller teckningar. 

Vi ser gärna en bredd i dina arbetsprover.